Ưu Đãi

                     

    Vì bạn xứng đáng đón nhận một mùa lễ hội tuyệt vời! Thỏa sức chi tiêu và nhận ngay hoàn tiền 100,000 VNĐ!

    • Áp dụng cho giao dịch tối thiểu 300.000 VNĐ
    • Thời gian: từ ngày 23/12/2020 đến ngày 03/01/2021


Thông Tin Chi Tiết

1. Nội dung chương trình:

- Hoàn 100,000 VNĐ cho giao dịch thanh toán tối thiểu 300,000 VNĐ. Áp dụng cho 100 lượt sớm nhất vào mỗi ngày ưu đãi.

- Giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền là giao dịch thỏa những điều kiện sau:

  • Là giao dịch thanh toán có giá trị tối thiểu 300,000 VNĐ.
  • Được thực hiện từ ngày 00h00:00 ngày 23/12/2020 đến 23h59:59 ngày 03/01/2021 và được ghi nhận thành công vào hệ thống của Nam A Bank không trễ hơn ngày 10/01/2021.

- Mỗi CIF được hoàn tối đa 1 giao dịch trong suốt thời gian triển khai chương trình.

2. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 23/12/2020 đến ngày 03/01/2021.

3. Đối tượng tham gia:

- Áp dụng cho (Khách hàng) KH cá nhân là Chủ thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank JCB hiện hữu.

- Không áp dụng đối với: KH tổ chức, CBNV Nam A Bank (bao gồm đối tượng cấp thẻ tín dụng: A07 và A14).

4. Thời gian hoàn tiền: Trước ngày 10/02/2021. Số tiền sẽ được hoàn trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank JCB của KH.

5. Các quy định khác:

- Giao dịch được thực hiện tại điểm chấp nhận thẻ (POS, mPOS) hoặc thanh toán trực tuyến trên mạng được ghi nhận thành công trên hệ thống của Nam A Bank và được ghi nhận trên Bảng thông báo giao dịch. Đối với những giao dịch rút tiền mặt hoặc tương đương rút tiền mặt sẽ không được tính vào doanh số giao dịch.

- Giao dịch được thực hiện trong thời gian khuyến mãi và ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank không trễ hơn ngày quy định trong mục 4. Thời gian hoàn tiền. Nam A Bank sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày ghi nhận giao dịch (ngày xử lý) được lưu trữ trên hệ thống của Nam A Bank và Bảng thông báo giao dịch thẻ tín dụng của Chủ thẻ để xác định giao dịch đủ điều kiện.

- Những giao dịch đã được thực hiện trong thời gian chương trình nhưng chưa được ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank kịp thời sẽ được xem là không hợp lệ cho dù Chủ thẻ có nhận được tin nhắn thông báo giao dịch thực hiện thành công từ Nam A Bank hay không.

- Số lượt hoàn tiền của mỗi ngày có giới hạn, áp dụng cho 100 lượt sớm nhất vào mỗi ngày ưu đãi.

- Kết quả sẽ được tính trên thứ tự thời gian Chủ thẻ thực hiện giao dịch (ngày giao dịch). Trong trường hợp có nhiều hơn hai (02) Chủ thẻ thực hiện giao dịch trong cùng thời gian, Chủ thẻ có doanh số giao dịch cao hơn sẽ được nhận tiền hoàn. Tiêu chí xem xét theo thứ tự là thời gian/ doanh số giao dịch/ tổng hạn mức tín dụng.

- Nam A Bank chỉ ghi nhận các giao dịch của Chủ thẻ có tài khoản hợp lệ và trong tình trạng tốt (thẻ không bị đóng, không trong tình trạng chậm thanh toán, không bị tạm ngưng hoặc không bị hủy, và không trong tình trạng Nam A Bank chứng minh được thẻ gian lận).

- Các giao dịch bị hủy hoặc được trả lại trong hoặc sau thời gian chương trình sẽ không được tính là giao dịch hợp lệ và không được hưởng ưu đãi. Nam A Bank có quyền trừ số tiền tương ứng từ tài khoản thẻ nếu xác định được rằng giao dịch đã bị hủy.

- Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nam A Bank là quyết định chung cuộc.

6. Kết quả

Danh sách Khách hàng nhận hoàn tiền CT "Vui giáng sinh, rinh hoàn tiền": Xem TẠI ĐÂY