Ưu đãi tiền gửi

Đối tượng:

Khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức.

Thời gian triển khai: 01/10/2019-31/10/2019
Phạm vi:

Tất cả các ĐVKD trên toàn hệ thống.

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/10/2019 đến 29/02/2020 hoặc khi có Thông báo ngưng chương trình của Tổng Giám đốc.
Phạm vi:

Tất cả các ĐVKD trên toàn hệ thống.

Thời gian triển khai: Từ ngày 19/09/2019 đến 31/12/2020 hoặc khi có Thông báo ngưng chương trình của Tổng Giám đốc.
Thời gian triển khai: Từ 13/08/2019 đến hết ngày 30/09/2019
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân tại 13 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông).