Ưu đãi tiền gửi

Thời gian triển khai: 01/10/2019-31/10/2019
Phạm vi:

Tất cả các ĐVKD trên toàn hệ thống.

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/10/2019 đến 31/12/2019 hoặc khi có Thông báo ngưng chương trình của Tổng Giám đốc.
Phạm vi:

Tất cả các ĐVKD trên toàn hệ thống.

Thời gian triển khai: Từ ngày 19/09/2019 đến 31/12/2019 hoặc khi có Thông báo ngưng chương trình của Tổng Giám đốc.
Thời gian triển khai: Từ 13/08/2019 đến hết ngày 30/09/2019
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân tại 13 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông).

Thời gian triển khai: Từ 25/04/2019 đến 31/07/2019 
Đối tượng:

Khách hàng sử dụng dịch vụ eBanking và gửi tiết kiệm trực tuyến với hạn mức tối thiểu là 1,000,000VND sẽ được MSDT tham gia vòng quay số trúng thưởng cuối kỳ được gửi SMS đến số điện thoại của khách hàng hoặc email đăng ký dịch vụ eBanking.
Áp dụng đối với: khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm trực tuyến.