Giới thiệu

Tiền gửi ký quỹ

Là tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại Nam A Bank nhằm quản lý theo yêu cầu hoặc đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của khách hàng đối với Nam A Bank hoặc đối với các bên liên quan

Giới thiệu

Lợi ích sản phẩm

alt

Thủ tục đơn giản.

alt

Thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng

alt

Được hưởng lãi trên số tiền ký quỹ.

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

  • Ký quỹ không kỳ hạn: Lãi được trả vào ngày 26 hàng tháng.
  • Ký quỹ có kỳ hạn: 01 tháng; 03 tháng; 06 tháng; 12 tháng; 24 tháng; 36 tháng.
  • Lãi được trả vào cuối kỳ.

Biểu phí và lãi suất

STT Tên tài liệu Download
1 Biểu phí giao dịch tại quầy (Áp dụng từ 28/05/2019)
2 Lãi suất huy động

Hỏi đáp

Tài khoản ký quỹ không kỳ hạn có được hưởng lãi suất hay không?
Được hưởng lãi suất không kỳ hạn và được chi trả vào ngày 26 hàng tháng
Tài khoản ký quỹ tại Nam A Bank là tài khoản ký quỹ có kỳ hạn hay tài khoản ký quỹ không kỳ hạn?
Tùy theo nhu cầu của Khách hàng, Nam A Bank sẽ cung cấp tài khoản ký quỹ có kỳ hạn hoặc tài khoản ký quỹ không kỳ hạn phù hợp với quy định.

Hồ sơ đăng ký

01Hồ sơ pháp lý

02Hợp đồng ký quỹ

03Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).

Đăng ký dịch vụ

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm & sử dụng dịch vụ của Nam A Bank.

Vui lòng điền các thông tin bên dưới, Nam A Bank sẽ liên lạc với Quý khách trong 24h