THÔNG BÁO MỜI THẦU - Triển khai phương thức E-PIN cho các loại sản phẩm Thẻ Nam A Bank

  Ngân hàng TMCP Nam Á thông báo mời chào hàng gói thầu “Triển khai phương thức E-PIN cho các loại sản phẩm Thẻ Nam A Bank” theo các nội dung chi tiết như sau:

  - Tên Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Nam Á;

  - Tên gói thầu: Triển khai phương thức E-PIN cho các loại sản phẩm Thẻ Nam A Bank

  - Nguồn vốn: vốn điều lệ của Ngân hàng (3,890,053,280,000VNĐ);

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế;

  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

  - Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): từ 15h giờ 00 ngày 22/07/2020 đến 12h giờ 00 ngày 27/07/2020;

  - Địa điểm phát hành HSMT: Trung tâm Thẻ và Tài chính vi mô - Ngân hàng TMCP Nam Á. Số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39296699 (số lẻ: 80333);

  - Bảo đảm dự thầu: 1,5% tổng giá trị dự thầu của Hồ sơ dự thầu, bằng bảo lãnh Ngân hàng.

  - Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 00, ngày 27/07/2020;

  - Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 27/07/2020;

  Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng kính mời Quý Công ty tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa cho gói thầu; đồng kính mời đại diện của Quý Công ty tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. Thông tin chi tiết xem tại các link sau:

  - CÔNG TY CÔ PHẦN THÔNG MINH MK SMART

  - CÔNG TY OPENWAY ASIA PTE LTD.