Thẻ trả trước

Mastercard Prepaid
 • Miễn phí rút tiền mặt tại ATM Nam A Bank
 • Chạm là thanh toán với công nghệ contactless
 • Miễn phí thường niên trong suốt quá trình sử dụng
 • Không cần duy trì số dư tối thiểu trên thẻ
So sánh
Nam A Bank Gift Card
 • Món quà tặng phù hợp mọi dịp: Giáng Sinh, Tết,...
 • Tạo thẻ nhanh chóng, không cần mở tài khoản tại ngân hàng
 • Miễn phí thường niên trong suốt quá trình sử dụng
 • Không cần duy trì số dư tối thiểu trên thẻ
So sánh
Nam A Bank Gift Card
 • Món quà tặng phù hợp mọi dịp: Giáng Sinh, Tết,...
 • Tạo thẻ nhanh chóng, không cần mở tài khoản tại ngân hàng
 • Miễn phí thường niên trong suốt quá trình sử dụng
 • Không cần duy trì số dư tối thiểu trên thẻ
So sánh