Siêu ưu đãi 3 trong 1 dành cho khách hàng tổ chức

 1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng tổ chức.
 2. Nội dung ưu đãi:
  • Ưu đãi Gói Combo dành cho KH Tổ chức miễn giảm các phí dịch vụ:
   • Phí mở Tài khoản thanh toán.
   • Phí sử dụng dịch vụ SMS Banking.
   • Phí sử dụng dịch vụ Open Banking
   • Phí giao dịch Thanh toán hóa đơn
   • Phí giao dịch Thu ngân sách nhà nước.
  • Tặng miễn phí mở Tài khoản thanh toán số đẹp dành cho Khách hàng Tổ chức mới.
  • Ưu đãi chi lương miễn 100% phí cho khách hàng chi lương và cá nhân nhận lương:
   • Chi lương
   • Phí giao dịch tài khoản thanh toán.
   • Dịch vụ Ngân hàng điện tử
 3. Liên hệ: Vui lòng liên hệ điểm giao dịch trực thuộc Nam A Bank gần nhất hoặc Hotline 1900 6679 để dược tư vấn chi tiết.