Đầu tư phát triển nguồn lực

Đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Tại Nam A Bank, chúng tôi tin rằng chỉ có học hỏi không ngừng mới có thể cạnh tranh trong kinh doanh và đạt được sự thành công vững bền. Mỗi Cán bộ Nhân viên, dù ở vị trí nào, chức vụ nào, cũng thường xuyên được trau dồi và học tập những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp mới để đáp ứng yêu cầu công việc và thăng tiến trong nghề nghiệp. Nam A Bank luôn tạo điều kiện để người lao động có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân, lấy thách thức làm cơ hội phát triển nghề nghiệp, thể hiện năng lực cá nhân.

Chính sách tuyển dụng công bằng, phù hợp

Chính sách tuyển dụng công bằng, phù hợp

Nam A Bank luôn tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi ứng viên trên cở sở lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm của ứng viên; không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo hay giới tính. Công tác tuyển dụng được tổ chức công khai, chuyên nghiệp và tôn trọng ứng viên.