Giới thiệu

Nhận tiền trong nước

Nam A Bank cung cấp cho khách hàng dịch vụ nhận chuyển tiền trong nước giúp khách hàng có thể nhận tiền mặt hay nhận tiền chuyển khoản từ các ngân hàng trong nước chuyển về thông qua Nam A Bank.

Đặc điểm

Thông tin dịch vụ
Đối tượng
 • Cá nhân người Việt Nam 
 • Cá nhân người nước ngoài.
Phí dịch vụ Tham khảo biểu phí hiện hành.

Tiện ích

 • Hệ thống mạng lưới Nam A Bank phủ đều trên toàn quốc giúp khách hàng nhận tiền chuyển về tại bất kỳ chi nhánh nào của Nam A Bank một cách nhanh chóng và an toàn.
 • Khách hàng có tài khoản hay không có tài khoản tại ngân hàng đều có thể nhận tiền chuyển đến.
 • Không cần khai báo nguồn gốc tiền chuyển đến.

Liên hệ

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

 • Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc 
 • Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900 6679

Hồ sơ đăng ký

 • Khách hàng cần cung cấp các thông tin như sau cho người chuyển tiền:
 • + Khách hàng không có tài khoản tại Nam A Bank: Tên, số CMND/Hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại và thông tin ngân hàng thụ hưởng là Nam A Bank.

  + Khách hàng có tài khoản tại Nam A Bank: Tên, số tài khoản và thông tin ngân hàng thụ hưởng là Nam A Bank.

 • Khi tiền về đến Nam A Bank, khách hàng mang CMND/Hộ chiếu đến gặp nhân viên giao dịch để nhận tiền/rút tiền.