NGÀY VÀNG DÀNH TẶNG PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tên chương trình: "Ngày vàng dành tặng phụ nữ Việt Nam”

Phạm vi triển khai: Tất cả các ĐVKD trên toàn hệ thống.

Hình thức khuyến mãi

 1. Đối với Khách hàng tham gia bảo hiểm FWD
  • Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng tham gia hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD
  • Thời gian triển khai: 01/10/2019-31/10/2019
  • Điều kiện & giải thưởng:

   Mỗi hợp đồng nộp và phát hành trong giai đoạn 01/10/2019-31/10/2019 và đạt mức phí APE

   Quà chào mừng

   Quà thưởng

   Quà thưởng thêm

   Từ 15.000.000VND – dưới 100.000.000VND

   Áo mưa logo FWD

    

   Nhận phiếu mua hàng Esteem trị giá 300.000VND với mỗi 15.000.000VND phí APE

   (không áp dụng)

   Từ 100.000.000VND trở lên

   Áo mưa logo FWD

    

   Phiếu mua hàng PNJ trị giá 5.000.000VND

   Nhận phiếu mua hàng Esteem trị giá 300.000VND với mỗi 15.000.000VND phí APE vượt mức 100.000.000VND

 2. Đối với Khách hàng nữ giao dịch về tiền gửi/tham gia Gói sản phẩm Happy Lady
  • Đối tượng áp dụng:
   • Khách hàng cá nhân là nữ
   • Không áp dụng cho Cán bộ nhân viên (CBNV) Nam A Bank.
  • Thời gian triển khai: 21/10/2019
  • Ưu đãi lãi suất tiền gửi: Tất cả khách hàng nữ giao dịch về tiền gửi trong thời gian triển khai chương trình sẽ được áp dụng ưu đãi lãi suất, cụ thể như sau:

   Kỳ hạn

   Lãi suất (%/năm)

   7 tháng

   8.20

   Từ 8 tháng - 11 tháng

   8.30

   12 tháng

   8.50

   Từ 13 tháng trở lên

   8.70

  • Quy định chung:
   • Sản phẩm áp dụng: Tiết kiệm Thông thường, Tiết kiệm Hưng Thịnh, Tiết kiệm Trả lãi ngay, Tiền gửi có kỳ hạn.
   • Lãi suất ưu đãi áp dụng cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ; các hình thức lĩnh lãi trước, lĩnh lãi định kỳ, Đơn vị kinh doanh quy đổi từ lãi cuối kỳ theo quy định.
   • Áp dụng tất cả khách hàng nữ, bao gồm khách hàng tham gia Gói sản phẩm Happy Lady và áp dụng lãi suất cao nhất khách hàng được hưởng. Lưu ý không áp dụng đồng thời lãi suất ưu đãi bảng trên cộng (+) thêm lãi suất ưu đãi của Gói sản phẩm Happy Lady.
  • Ưu đãi Quà tặng tại quầy: Áp dụng cho các khách hàng nữ đầu tiên tham gia Gói sản phẩm Happy Lady thỏa mãn điều kiện tặng quà, cụ thể như sau:
   • Điều kiện
    • Khách hàng mở mới Sổ tiết kiệm tham gia Gói sản phẩm Happy Lady.
     + Kỳ hạn gửi: Từ 6 tháng trở lên
     + Số tiền gửi: Từ 10 triệu đồng trở lên
    • Khách hàng đăng ký mới lần đầu gói Combo hoặc Gói Tài khoản tối ưu tham gia Gói sản phẩm Happy Lady.
    • Khách hàng giải ngân mới và thỏa điều kiện tham gia Gói sản phẩm Happy Lady.
   • Quà tặng: Voucher mua hàng trị giá 50.000đ.
   • Quy định chung:
    • Khách hàng đồng thời sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi tham gia chương trình khuyến mại “Ưu đãi vô cực”, không áp dụng đồng thời chương trình khuyến mại “Sinh nhật xanh cùng Nam A Bank” và các chương trình khuyến mãi/ ưu đãi khác.
    • Mỗi Khách hàng được nhận tối đa 02 phần quà trong suốt thời gian diễn ra chương trình trên toàn hệ thống Nam A Bank.
    • Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn Sổ tiết kiệm, ĐVKD sẽ thu hồi quà tặng bằng tiền mặt với giá trị tương đương.
    • Chương trình được áp dụng trong thời gian khuyến mại hoặc kết thúc ngay khi từng ĐVKD Nam A Bank hết quà tặng.
    • Các quy định khác được thực hiện theo quy định hiện hành của Nam A Bank và các quy định NHNN.