CÔNG TÁC CHIÊU MỘ NHÂN TÀI LUÔN ĐƯỢC ĐẠT LÊN HÀNG ĐẦU

 

Với định hướng lấy Con Người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững, Nam A Bank luôn chú trọng đến việc đem lại nhiều chương trình, nhiều hoạt động để chiêu mộ nguồn nhân sự chất lượng cao.

Ngân hàng Nam Á tuyển dụng

Hiện Ngân hàng Nam Á đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí chức danh nghề nghiệp như sau:
- Chuyên viên QHKH CN/DN
- Giao dịch viên
- Chuyên viên Kinh doanh thẻ
- Chuyên viên Quản lý hoạt động thẻ
- Chuyên viên Thẩm định Thẻ
- Và một số vị trí khác


Thông tin cụ thể về các vị trí tuyển dụng, các bạn tham khảo tại website: http://www.namabank.com.vn/co-hoi-nghe-nghiep/325
Các mô tả công việc và quyền lợi, xem chi tiết tại nội dung đính kèm.