Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơ, Huế.

15/01/2021
02 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nha Trang, Quy Nhơn, Huế.

15/01/2021
03 Giao dịch viên

PGD Lâm Hà, PGD Đức Trọng, PGD Krông Buk, PGD Vạn Ninh, CN Nha Trang. Huế.

15/01/2021
04 Nhân viên Ngân quỹ

Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơn, Huế.

15/01/2021
05 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận

30/11/2020
06 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơn, Huế. 15/01/2021
07 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Đắk Nông, Huế. 15/01/2021
08 Phó Giám đốc Chi nhánh Đắk Nông, Đà Nẵng 15/01/2021
09 Kiểm soát viên

Lâm Đồng, Đắk Lắk, Huế.

15/01/2021
10 Chuyên viên Tư vấn

Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơ, Huế.

15/01/2021
11 Nhân viên Bảo vệ

Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nha Trang, Quy Nhơn, Huế.

15/01/2021
12 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Lâm Đồng, Đắk Lắk,Huế.

15/01/2021
13 Trưởng bộ phận Kinh doanh PGD An Nhơn, CN Quy Nhơn 30/11/2020
14 Nhân viên Tạp vụ Đắk Nông, Huế. 15/01/2021
15 Nhân viên Lái xe Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơn, Huế. 15/01/2021
16 Chuyên viên Thẩm định tài sản đảm bảo Bình Định, Đăk Lăk 15/01/2021
17 Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Đà Nẵng 15/01/2021
18 Giám đốc Phòng giao dịch Đà Nẵng 15/01/2021
19 Chuyên viên thẩm định tài sản Bình Định, Đắk Lắk, Ninh Thuận 15/01/2021
20 Giám đốc Chi nhánh Huế 15/01/2021