Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nha Trang, Quy Nhơn

29/12/2019
02 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nha Trang, Quy Nhơn

29/12/2019
03 Giao dịch viên

Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nha Trang, Quy Nhơn

29/12/2019
04 Nhân viên Ngân quỹ

Lâm Đồng

29/12/2019
05 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận

29/12/2019
06 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Đắk Lắk 29/12/2019
07 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Đắk Nông 29/12/2019
08 Phó Giám đốc Chi nhánh Đắk Nông 29/12/2019
09 Kiểm soát viên

Lâm Đồng, Đắk Lắk

29/12/2019
10 Chuyên viên Tư vấn

Đắk Nông

29/12/2019
11 Nhân viên Bảo vệ

Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nha Trang, Quy Nhơn

29/12/2019
12 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Lâm Đồng, Đắk Lắk

29/12/2019
13 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Đắk Nông
29/12/2019
14 Nhân viên Tạp vụ Đắk Nông 29/12/2019
15 Nhân viên Lái xe Đắk Nông 29/12/2019