Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Bạc Liêu, Đồng Tháp 15/01/2021
02 Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An. 15/01/2021
03 Nhân viên kế toán Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An. 15/01/2021
04 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Bạc Liêu 15/01/2021
05 Giao dịch viên
Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp 15/01/2021
06 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp

15/01/2021
07 Nhân viên Ngân quỹ

Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang

15/01/2021
08 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An.

15/01/2021
09 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An.

15/01/2021
10 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang
15/01/2021
11 Kiểm soát viên

Kiên Giang, Tiền Giang, Ô Môn.

15/01/2021
12 Chuyên viên Tư vấn

Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiêng Giang, Long An.

15/01/2021
13 Nhân viên Bảo vệ Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An. 15/01/2021
14 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Kiên Giang.
15/01/2021
15 Nhân viên Lái xe Cần Thơ. 15/01/2021
16 Chuyên viên Thẩm định tài sản đảm bảo Long Xuyên – An Giang; Mỹ Tho – Tiền Giang 15/12/2020
17 Chuyên viên thẩm định tài sản Kiên Giang, Bến Tre 15/01/2021
18 Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Bạc Liêu, Đồng Tháp 15/01/2021