Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Giám đốc Phòng Giao dịch

Đồng Nai

29/12/2019
02 Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận 29/12/2019
03 Phó Giám đốc Chi nhánh Phan Thiết 29/12/2019
04 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Phan Thiết 29/12/2019
05 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Phan Thiết, Đồng Nai 29/12/2019
06 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Phan Thiết

29/12/2019
07 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Phan Thiết

29/12/2019
08 Nhân viên Ngân quỹ

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Phan Thiết

29/12/2019
09 Giao dịch viên
Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Phan Thiết 29/12/2019
10 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh

29/12/2019
11 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Phan Thiết 29/12/2019
12 Kiểm soát viên

Vũng Tàu, Đồng Nai

29/12/2019
13 Chuyên viên Tư vấn

Phan Thiết

29/12/2019
14 Nhân viên Bảo vệ Phan Thiết, Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh 29/12/2019
15 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Vũng Tàu, Đông Nai, Tây Ninh, Phan Thiết

29/12/2019
16 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Vũng Tàu, Phan Thiết
29/12/2019
17 Nhân viên Tạp vụ Phan Thiết 29/12/2019