Khách hàng doanh nghiệp giao dịch miễn phí cùng Nam A Bank

1. Thời gian triển khai: Từ nay đến 31/12/2019

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng Doanh nghiệp lần đầu giao dịch tài khoản tại Nam A Bank

3. Nội dung ưu đãi:

- Miễn phí giao dịch tài khoản lên đến 20 triệu đồng

- Các giao dịch tài khoản áp dụng bao gồm:

  • Dịch vụ chuyển khoản
  • Dịch vụ ngân quỹ
  • Dịch vụ quản lý tiền mặt
  • Dịch vụ ebanking
  • Dịch vụ thu ngân sách nhà nước
  • Combo tài khoản thanh toán

- Và các dịch vụ liên quan đến ngân hàng điện tử và giao dịch tại quầy khác theo quy định Nam A Bank từng thời kỳ

4. Thời gian ưu đãi: Trong 6 tháng kể từ ngày Khách hàng Doanh nghiệp mở CIF tại Nam A Bank

5. Điều kiện ưu đãi: Khách hàng Doanh nghiệp duy trì đủ số dư tối thiểu theo quy định và đăng ký sử dụng Combo TKTT, hoặc sử dụng SMS, hoặc OpenBanking

6. Hồ sơ:

-  Giấy đăng ký tham gia chương trình giao dịch miễn phí cùng Nam A Bank

-  Các hồ sơ liên quan khác (nếu có)

7. Liên hệ: Vui lòng liên hệ điểm giao dịch trực thuộc Nam A Bank gần nhất hoặc Hotline 1900 6679 để được tư vấn chi tiết