GỬI TIỀN TRỰC TUYẾN – TRÚNG NGAY MACBOOK

Tên chương trình: “GỬI TIỀN TRỰC TUYẾN – TRÚNG NGAY MACBOOK”

Thời gian, phạm vi khuyến mại:

 • Thời gian khuyến mại: Từ 25/04/2019 đến 31/07/2019
 • Trên toàn hệ thống Nam A Bank.

Hình thức, đối tượng khuyến mại:

 • Khách hàng sử dụng dịch vụ eBanking và gửi tiết kiệm trực tuyến với hạn mức tối thiểu là 1,000,000VND sẽ được MSDT tham gia vòng quay số trúng thưởng cuối kỳ được gửi SMS đến số điện thoại của khách hàng hoặc email đăng ký dịch vụ eBanking.
 • Áp dụng đối với: khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm trực tuyến.

Cơ cấu giải thưởng

Áp dụng đối với: khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm trực tuyến.

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng (chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng)

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Số giải

Cơ cấu giải thưởng đợt 1

GIẢI TUYỆT ĐỈNH

1 Apple Macbook Air MREE2SA/A i5/8GB/128GB (2018)

30,990,000

1

GIẢI CÔNG NGHỆ

iPhone Xs 64GB

27,990,000

1

Samsung galaxy Note 9

17,990,000

1

GIẢI THỜI TRANG

Samsung galaxy watch 46mm bạc

7,490,000

4

Cơ cấu giải thưởng đợt 2

GIẢI TUYỆT ĐỈNH

1 Apple Macbook Pro Touch MR9Q2SA/A i5 2.3GHz/8GB/256GB (2018)

43,490,000

1

GIẢI CÔNG NGHỆ

iPhone Xs Max 64G

29,990,000

1

Samsung galaxy S10+

22,990,000

1

GIẢI THỜI TRANG

Samsung galaxy watch 46mm bạc

7,490,000

4


Ghi chú: Giải thưởng hiện vật không quy đổi thành tiền mặt.

Thể lệ chương trình

Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại:

 • Khách hàng mở mới/tái tục tiết kiệm trực tuyến với hạn mức tối thiểu 1,000,000VND và kỳ hạn tối thiểu là 1 tháng sẽ nhận được 01 MSDT và MSDT sẽ được gửi qua SMS/Email của Khách hàng khi đăng ký dịch vụ eBanking, các MSDT tính theo các kỳ hạn gửi được tính như công thức sau:

Số lượng MSDT = Số tiền gửi trên tài khoản tiết kiệm trực tuyến * kỳ hạn gửi 1.000.000

 • Mã dự thưởng sẽ có hiệu lực từ ngày khách hàng bắt đầu gửi tiền tiết kiệm trực tuyến.

Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng

 • Thời gian ghi nhận bắt đầu từ 00h00:00 ngày 25/04/2019 đến 23h59:59 của ngày 31/07/2019.
  - Đợt 1 từ 00h00:00 ngày 25/04/2019 đến 23h59:59 ngày 07/06/2019;
  - Đợt 2 từ 00h00:00 ngày 08/06/2019 đến 23h59:59 ngày 31/07/2019
 • Mã ự thưởng hợp lệ là mã phát sinh từ 00h00:00 ngày 25/04/2019 đến 23h59:59 của ngày 31/07/2019. Các Mã dự thưởng phát sinh sau 23h59:59 của ngày 31/07/2019 (nếu có) sẽ không hợp lệ.

Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

 • Đối với các MSDT phát sinh từ 00h00:00 đến trước 17h59:59 của ngày n sẽ được gửi cho Khách hàng vào 18h00 của ngày n.
 • MSDT phát sinh từ 18h00 đến 23h59:59 của ngày n sẽ được gửi vào 18h00 của ngày n+1.
 • Kết quả buổi quay số điện tử trúng thưởng theo từng đợt của chương trình sẽ được lập thành biên bản và có chữ ký xác nhận của các bên chứng kiến và sau 7 ngày sẽ được đăng tải lên website của Nam A Bank hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  - Đợt 1: Ngày 21/06/2019.
  - Đợt 2: Ngày 14/08/2019.
 • Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến đại diện Khách hàng tham chương trình khuyến mại và đại diện Nam A Bank.
 • Địa điểm quay thưởng: Hội sở Nam A Bank (201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, tại hội trường lầu 7).
 • Mã số trúng thưởng sẽ được xác định theo thứ tự tương ứng với các giải thưởng trong mỗi đợt quay số như sau:
  - Đợt 1: 4 Giải Thời trang, 2 Giải Công nghệ, 1 Giải Tuyệt đỉnh.
  - Đợt 2: 4 Giải Thời trang, 2 Giải Công nghệ, 1 Giải Tuyệt đỉnh.
 • Số lượng MSDT và Danh sách chi tiết MSDT sẽ được công bố trên website chính thức của Nam A Bank www.namabank.com.vn và gửi tới email đăng ký dịch vụ eBanking của Khách hàng trên toàn hệ thống Nam A Bank kể từ 5 ngày sau khi kết thúc chương trình.

Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng

 • Các giải Tuyệt đỉnh, giải Thời trang, giải Công nghệ sẽ được quay số trúng thưởng theo từng đợt của chương trình tại địa điểm tổ chức lễ quay số.
 • Thời gian quay thưởng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại của chương trình:
 • Các giải Tuyệt đỉnh, giải Thời trang, giải Công nghệ sẽ được quay số trúng thưởng theo từng đợt của chương trình tại địa điểm tổ chức lễ quay số.
 • Thời gian quay thưởng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại của chương trình:
  - Đợt 1: Ngày 21/06/2019.
  - Đợt 2: Ngày 14/08/2019.
 • Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến đại diện Khách hàng tham chương trình khuyến mại và đại diện Nam A Bank.
 • Địa điểm quay thưởng: Hội sở Nam A Bank (201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, tại hội trường lầu 7).
 • Mã số trúng thưởng sẽ được xác định theo thứ tự tương ứng với các giải thưởng trong mỗi đợt quay số như sau:
  - Đợt 1: 4 Giải Thời trang, 2 Giải Công nghệ, 1 Giải Tuyệt đỉnh.
  - Đợt 2: 4 Giải Thời trang, 2 Giải Công nghệ, 1 Giải Tuyệt đỉnh.
 • Số lượng MSDT và Danh sách chi tiết MSDT sẽ được công bố trên website chính thức của Nam A Bank www.namabank.com.vn và gửi tới email đăng ký dịch vụ eBanking của Khách hàng trên toàn hệ thống Nam A Bank kể từ 5 ngày sau khi kết thúc chương trình.

Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng

 • Địa điểm trao thưởng cho các giải thưởng của mỗi đợt quay số:
 • Giải Tuyệt đỉnh, giải Thời trang, giải Công nghệ: Tại ĐVKD có khách hàng trúng thưởng.
 • Khi đến nhận thưởng, Khách hàng trúng thưởng cần xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực phù hợp với các giấy tờ/ hồ sơ định danh lưu tại Ngân hàng.
 • Trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận giải thưởng, người nhận thay sẽ phải xuất trình bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của mình, bản sao có công chứng giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người trúng thưởng và bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ có công chứng/ chứng thực theo quy định của Pháp luật.
 • Ký đúng chữ ký vào “Biên bản giao nhận giải thưởng” theo chữ ký mẫu đã lưu tại ngân hàng. Trường hợp ủy quyền thì chữ ký của người ủy quyền phải đúng với chữ ký trên giấy ủy quyền.
 • Thời hạn cuối cùng Nam A Bank có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.

Quy định

Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc

 • Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại, vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900 6679 để được giải đáp

Trách nhiệm thông báo:

 • Sau khi xác định Khách hàng trúng thưởng, Nam A Bank sẽ liên lạc với Khách hàng để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục để nhận thưởng.

Các quy định khác:

 • Địa điểm trao thưởng cho các giải thưởng của mỗi đợt quay số:
 • Cách tính MSDT áp dụng quy tắc làm tròn xuống (chỉ lấy phần nguyên, không lấy phần thập phân).
 • Một tài khoản gửi tiền tiết kiệm trực tuyến không được đồng thời tham gia các chương trình khuyến mại/ưu đãi khác khi tham gia chương tình khuyến mại này.
 • Khách hàng đã trúng thưởng đợt 1 sẽ không được tham gia quay số cho đợt 2.
 • Trước khi diễn ra chương trình quay số, Nam A Bank sẽ tiến hành kiểm tra lại tính hợp lệ của các MSDT đã phát hành. Nếu tài khoản tiết kiệm trực tuyến tham gia chương trình đã được đóng/đóng trước hạn, Nam A Bank sẽ tiến hành hủy các MSDT tương ứng đã phát hành.
 • Trường hợp Khách hàng rút trước hạn, Nam A Bank sẽ thu hồi lại và hủy MSDT đã cấp cho Khách hàng và Khách hàng phải hoàn trả chi phí giải thưởng đã nhận trong chương trình cho Nam A Bank (nếu có).
 • Đối với Khách hàng trúng giải của chương trình sẽ được ký biên nhận chấp nhận việc phong tỏa tài khoản gửi tiết kiệm trực tuyến có MSDT trúng thưởng và tiến hành phong tỏa ngay lập tức.
 • Mỗi MSDT chỉ được trúng 1 lần.
 • Một khách hàng tham gia chương trình quay số dự thưởng với nhiều MSDT và nhận nhiều giải thưởng với các MSDT khác nhau. 01 MSDT chỉ được trúng 01 giải thưởng chương trình quay số.
 • MSDT đã trúng giải không được tham gia vào các lần quay xác định khách hàng trúng thưởng kế tiếp. Các MSDT đã trúng giải của mỗi đợt quay số sẽ không là hợp lệ cho các đợt quay số tiếp theo. Trường hợp kết quả được xác định trùng với mã dự thưởng đã trúng thưởng thì Nam A Bank sẽ tổ chức quay lại cho đến khi kết quả trúng thưởng hợp lệ.
 • Các quy định khác được thực hiện theo quy định hiện hành của Nam A Bank và các quy định của Cơ quan nhà nước.

Thông tin liên hệ

 • Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc.
 • Hotline Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1900 6679