VIETNAM GOLF & COUNTRY CLUB
VIETNAM GOLF & COUNTRY CLUB

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố).

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum.

Địa điểm: 1 Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM.

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020.

TAEKWANG JOENGSAN COUNTRY GOLF CLUB
TAEKWANG JOENGSAN COUNTRY GOLF CLUB

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố).

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum.

Địa điểm: Đảo Ông Cồn, tt. Hiệp Phước, Đại Phước.

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020.

LONG THANH GOLF RESORTS
LONG THANH GOLF RESORTS

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố).

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum.

Địa điểm: Phước Tân, Bien Hòa, Đồng Nai.

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020.

LAGUNA LĂNG CÔ RESORT
LAGUNA LĂNG CÔ RESORT

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020
CHI LINH STAR GOLF CLUB
CHI LINH STAR GOLF CLUB

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020
DAI LAI GOLF CLUB
DAI LAI GOLF CLUB

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020
FLC QUANG BINH BEACH & GOLF RESORT
FLC QUANG BINH BEACH & GOLF RESORT

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020
FLC QUY NHON BEACH & GOLF RESORT
FLC QUY NHON BEACH & GOLF RESORT

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: khu 4, Nhơn Lý - Bãi biển Cái Tiến, xã Nhơn Lý, Bình Định

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020
FLC HALONG BAY GOLF CLUB & LUXURY RESORT
FLC HALONG BAY GOLF CLUB & LUXURY RESORT

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: Hà Trung, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020
FLC SẦM SƠN BEACH & GOLF RESORT
FLC SẦM SƠN BEACH & GOLF RESORT

Giảm 60% phí ra sân (theo giá công bố)

Loại thẻ áp dụng: JCB Platinum

Địa điểm: Sầm Sơn, Thanh Hóa

Thời hạn: 01/12/2019 - 30/11/2020