Gói ưu đãi cho vay - Jica

Giới thiệu

Là chương trình cho vay ưu đãi lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay mua đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc điểm

 • Thời hạn vay lâu dài từ 24 tháng đến 120 tháng.
 • Tối đa 85% tổng chi phí đầu tư hợp lệ

Đối tượng

Tài trợ khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; cụ thể cho các mục đích sau:

 • Đầu tư phương tiện vận tải;
 • Đầu tư máy móc thiết bị;
 • Xây mới nhà xưởng;
 • Mua lại nhà xưởng.

Ưu đãi

Lãi suất ưu đãi: 

 • Khoản vay từ 36 tháng đến 120 tháng: Từ 6,5%/năm.
 • Khoản vay từ 24 tháng đến dưới 36 tháng: Từ 7,5%/năm.

Câu hỏi thường gặp

1.Khoản vay mua ô tô tải cũ/ xà lan cũ có được tham gia chương trình hay không?

-> Khoản vay mua ô tô tải cũ/ xà lan cũ vẫn được tham gia chương trình ưu đãi.

2. Thời gian ưu đãi được áp dụng bao lâu?

-> Thời gian ưu đãi được áp dụng trong suốt thời gian vay, cam kết thấp hơn so với quy định từ 2 đến 4%/năm.

Hồ sơ thủ tục

 • Giấy để nghị vay vốn (theo mẫu);
 • Phương án vay vốn/ Phương án sản xuất kinh doanh;
 • Hồ sơ pháp lý khách hàng;
 • Hồ sơ tài chính;
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Các hồ sơ khác theo yêu cầu.