Dịch vụ tài khoản và quản lý dòng tiền

Tài khoản thanh toán
 • Miễn phí mở tài khoản
 • Cạnh tranh lãi suất và phí
 • Hỗ trợ 24/7
 • Tra cứu thông tin thuận tiện, nhanh chóng
 • Đa dạng công cụ thực hiện giao dịch
Tài khoản đồng chủ sở hữu
 • Miễn phí mở tài khoản
 • Phí sử dụng cạnh tranh
 • Thanh toán và quản lý dòng tiền hiệu quả
 • Dịch vụ đa dạng
Combo dành cho doanh nghiệp
 • Đa dạng loại tiền gửi 
 • Linh hoạt trong kỳ hạn gửi 
 • Lãi suất hấp dẫn