CÙNG NAM A BANK CHUNG TAY BẢO VỆ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Đối tượng áp dụng:

- Khách hàng cá nhân;

- Khách hàng tổ chức.

Thời gian triển khai: Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/06/2020

Sản phẩm áp dụng:

- Đối với khách hàng cá nhân:

  + Tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn VND (bao gồm tiền gửi online);

  + Gói combo;

  + Gói Tài khoản tối ưu;

  + Thẻ tín dụng quốc tế JCB/Mastercard.

- Đối với khách hàng tổ chức: Tiền gửi có kỳ hạn.

Với mỗi Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi (mở mới/tái tục) hoặc Gói combo hoặc Gói Tài khoản tối ưu (đăng ký mới lần đầu) hoặc Thẻ tín dụng quốc tế JCB/Mastercard mở mới, Quý khách hàng đã đóng góp cho chương trình là 10.000 đồng.

Với việc tham gia chương trình, khách hàng đã đồng hành cùng Nam A Bank chung tay cùng ngư dân bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước.

Hồ sơ:

- Theo quy định sản phẩm khách hàng tham gia.

Liên hệ:

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

- Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc;

- Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900 6679