CƠ HỘI LIỀN TAY - THANH TOÁN ĐIỆN NGAY

Tên chương trình: Cơ hội liền tay - Thanh toán điện ngay

Thời gian, phạm vi khuyến mại:

 • Thời gian khuyến mại: Từ 13/08/2019 đến hết ngày 30/09/2019
 • Trên toàn hệ thống Nam A Bank.

Hình thức, đối tượng khuyến mại:

 • Giảm giá trực tiếp; hoàn tiền vào tài khoản khách hàng.
 • Đối tượng khuyến mại: Khách hàng cá nhân sử dụng điện trên 13 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên (thuộc EVNCPC) bao gồm cán bộ nhân viên của điện lực thực hiện thanh toán trên các kênh: Ủy nhiệm thu tự động (UNTTĐ), thanh toán trực tuyến trên website https://cskh.cpc.vn/

Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

(chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng)

Trị giá giải thưởng

(VNĐ)

Số giải

Thành tiền

(VNĐ)

Giải Đăng ký

Hoàn 30% (tối đa 30.000 đồng) cho 800 khách hàng đầu tiên đăng ký mới UNTTĐ tiền điện tại Nam A Bank và có phát sinh giao dịch thanh toán tiền điện qua VNPAY trong thời gian diễn ra chương trình.

30.000

800

24.000.000

Giải Giờ vàng

Giảm 30% (tối đa 30.000 đồng) cho 3.000 khách hàng khi thực hiện thanh toán hóa đơn tiền điện qua kênh website https://cskh.cpc.vn/ vào khung giờ vàng từ 12h00 - 15h00 mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

30.000

3.000

90.000.000

Tổng cộng

114.000.000

Tổng giá trị giải thưởng: 114.000.000 VND (một trăm mười bốn triệu đồng).

Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại

 • Đối với giải Đăng ký:
  Các khách hàng đầu tiên đăng ký mới UNTTĐ tiền điện tại Nam A Bank và có phát sinh giao dịch thanh toán tiền điện qua VNPAY trong thời gian diễn ra chương trình.

 • Đối với giải Giờ vàng:
  Khách hàng thanh toán hóa đơn tiền điện qua website https://cskh.cpc.vn/ trong khung giờ vàng từ 12h00 - 15h00 mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.


Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng

 • Đối với giải Đăng ký:
  800 khách hàng đầu tiên đăng ký mới UNTTĐ tiền điện tại Nam A Bank và có phát sinh giao dịch thanh toán tiền điện qua VNPAY trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được hoàn 30% (tối đa 30.000 đồng) vào tài khoản của khách hàng cuối chương trình.

 • Đối với giải Giờ vàng:
  3.000 khách hàng thanh toán hóa đơn tiền điện của EVNCPC trong khung giờ vàng từ 12h00 - 15h00 mỗi ngày (60 giao dịch/ 1 ngày) trong suốt thời gian diễn ra chương trình trên website https://cskh.cpc.vn/ sẽ được hệ thống giảm trừ trực tiếp 30% (tối đa 30.000 đồng) số tiền thanh toán.


Thời gian, địa điểm và thủ tục trao thưởng

Đối với giải Đăng ký: Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, trong vòng 30 ngày làm việc, VNPAY sẽ chuyển khoản tiền thưởng vào tài khoản của khách hàng theo danh sách khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng đã được công bố trên website: www.vnpay.vnhttps://cskh.cpc.vn/ hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông báo trúng thưởng

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, trong vòng 15 ngày làm việc, VNPAY sẽ thông báo công khai kết quả danh sách khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng của giải Đăng ký trên website: www.vnpay.vnhttps://cskh.cpc.vn/ hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trách nhiệm công bố thông tin

 • VNPAY có trách nhiệm thông báo công khai nội dung chi tiết của Thể lệ chương trình khuyến mại này tại website: www.vnpay.vn và https://cskh.cpc.vn/, kênh ngân hàng hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • VNPAY có trách nhiệm công bố kết quả trúng thưởng công khai trên website: www.vnpay.vn https://cskh.cpc.vn/

Các quy định khác

 • Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc triển khai tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.
 • VNPAY có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ của khách hàng; danh sách khách hàng được nhận thưởng.
 • VNPAY không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra như cháy nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống xử lý bị lỗi…làm cho các giao dịch của khách hàng bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống Ngân hàng.
 • VNPAY có quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung của chương trình cho phù hợp bằng cách công bố công khai trên website www.vnpay.vn và https://cskh.cpc.vn/.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.


Thông tin liên hệ

 • Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc.
 • Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) theo số điện thoại 1900 55 55 77.