CHƯƠNG TRÌNH “MIỄN/GIẢM PHÍ CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7 CÙNG NAM A BANK”

1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng tổ chức, khách hàng cá nhân giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7.

2. Điều kiện áp dụng: Khách hàng tổ chức, khách hàng cá nhân đang sử dụng hoặc đăng ký mở mới tài khoản thanh toán tại Nam A Bank.

3. Nội dung ưu đãi:

Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 trên kênh Ngân hàng điện tử

  • Lệnh chuyển có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống: Miễn phí.
  • Lệnh chuyển có giá trị trên 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng: 2.000 đồng/lệnh.
  • Lệnh chuyển có giá trị trên 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng: 7.000 đồng/lệnh.
  • Lệnh chuyển có giá trị từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng: 15.000 đồng/lệnh.

Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 tại Quầy giao dịch

  • Lệnh chuyển có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống: Miễn phí.
  • Lệnh chuyển có giá trị trên 500.000 đồng: theo biểu phí áp dụng đối với khách hàng tổ chức và cá nhân do Nam A Bank ban hành từng thời kỳ.

4. Liên hệ: Vui lòng liên hệ điểm giao dịch trực thuộc Nam A Bank gần nhất hoặc Hotline 1900 6679 để dược tư vấn chi tiết.