CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Tên chương trình: "CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ TÀI KHOẢN THANH TOÁN”

Chương trình Ưu đãi Phí Tài khoản thanh toán số đẹp

 • Đối tượng áp dụng:
  • Khách hàng cá nhân.
  • Khách hàng tổ chức.
 • Tiện ích:
  • Tài khoản số đẹp giúp khách hàng thoải mái lựa chọn số tài khoản theo nhu cầu, từ tài khoản theo ngày sinh, ngày kỷ niệm hay số tài khoản lộc phát, tứ quý, thần tài,...
  • Miễn 100% phí tài khoản thanh toán số đẹp đối với khách hàng thỏa điều kiện theo quy định.
 • Đặc điểm:
  • Sản phẩm áp dụng: Tài khoản thanh toán.
  • Đối tượng khách hàng và điều kiện áp dụng:
   • Đối với khách cá nhân:

    Đối tượng khách hàng

    Điều kiện

     Khách hàng mới
     Đăng ký sử dụng Gói Combo; hoặc Gói tài khoản tối ưu (có thu phí theo quy định).
     Khách hàng hiện hữu
     

    - Khách hàng có tổng số dư tiền gửi (*) tại Nam A Bank từ 10 triệu đồng trở lên hoặc Khách hàng VIP từ hạng VIP Silver trở lên;

    - Khách hàng đang sử dụng/ đăng ký mới Gói Combo hoặc Gói Tài khoản tối ưu.
   • Đối với khách hàng tổ chức:

    Đối tượng khách hàng   

    Điều kiện

    Khách hàng mới

    Ÿ- Đăng ký sử dụng Combo dành cho khách hàng tổ chức; Hoặc

    - Đăng ký sử dụng dịch vụ chi lương.

    Khách hàng hiện hữu
     

    - Khách hàng có tổng số dư tiền gửi (*) tại Nam A Bank từ 100 triệu đồng trở lên; Hoặc

    - Đăng ký sử dụng Combo dành cho khách hàng tổ chức; Hoặc

    - Đăng ký sử dụng dịch vụ chi lương; Hoặc

    - Khách hàng VIP từ hạng VIP Silver trở lên.
    (*) Là tổng số dư tiền gửi (tiết kiệm, tiền gửi, giấy tờ có giá) của khách hàng tại thời điểm đầu ngày mở Tài khoản thanh toán số đẹp.
 • Liên hệ: Chi tiết về sản phẩm dịch vụ, Qúy khách vui lòng liên hệ
  • Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc.
  • Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900 6679.

Chính sách ưu đãi tài khoản thanh toán dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền gửi, tiết kiệm

 • Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân (bao gồm khách hàng mới và khách hàng hiện hữu) sử dụng các sản phẩm huy động tại Nam A Bank, bao gồm: tiền gửi, tiết kiệm, giấy tờ có giá.
 • Điều kiện áp dụng: Tổng số dư tiền gửi (tiền gửi, tiết kiệm, giấy tờ có giá) tại thời điểm mở Tài khoản thanh toán tối thiểu 1.000.000 đồng.
 • Chính sách ưu đãi: Miễn duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán.
 • Hồ sơ:
  • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
  • Các loại giấy tờ khác theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ.
 • Liên hệ:
  Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:
  • Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc;
  • Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900 6679.